SOFTSHAPER STRUT DESIGNER

Optymalne struktury podporowania

Strategie podporowania uwzględniają możliwości użycia podpór z materiału rodzimego modelu, jak również użycie materiałów dedykowanych, posiadających właściwości rozpuszczania w określonych roztworach.

Podporowanie posiada szereg różnych parametrów, które można dowolnie modyfikować względem własnych potrzeb. Użytkownik może parametryzować typ wypełnienia podpór (liniowe, kwadratowe, heksagonalne), minimalny kąt generowania struktur, gęstość wypełnienia, offset XY od ścian modelu. Rozróżnia się dwa typy podpór: proste i zagęszczone.

Podpory zagęszczone generowane są w obszarach przylegających do modelu, co zapewnia lepsze podparcie modelu. Istnieje możliwość definiowania liczby warstw zagęszczonych. Użytkownik ma możliwość wyboru, którą dyszą powinny zostać drukowane struktury proste i zagęszczone, dzięki czemu można drukować struktury wsparcia z dwóch różnych materiałów. Istnieje również możliwość parametryzacji odległości podpory zagęszczonej od modelu. Odpowiednie ustawienie parametru wpływa znacząco na możliwości usuwania podpór od modelu.

W oprogramowaniu SOFTSHAPER dostępne są dwa sposoby dodawania podpór. Mogą zostać wygenerowane automatycznie lub dodane ręcznie przez użytkownika. W przypadku ręcznego dodawania podpór, użytkownik dodaje pojedyncze geometrie podpór o zadanym rozmiarze. Oprogramowanie posiada również możliwość pregenerowania podpór, które następnie można edytować.

Moduł umożliwia również dodanie do sceny innego modelu i wykorzystanie go, jako podpory. Opcja dostępna jest z menu kontekstowego dla każdego importowanego modelu.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D