SOFTSHAPER 5-AXIS SOLUTIONS

Innowacyjny druk 5-osiowy

Moduł symultaniczny pozwala wykonać model technologią przyrostową z możliwością płynnej orientacji elementu wykonawczego względem realizowanej trajektorii ruchu.

Podstawową zaletą strategii druku jest minimalizacja obszarów podporowania, zwiększenie wytrzymałości modelu oraz dokładniejsze odwzorowanie kształtu powierzchni wraz ze zmienną orientacją układania kolejnych warstw materiału.

Mechanizm generowania ścieżek symultanicznych pozwala użytkownikowi na określenie płaszczyzny druku poprzez bezpośrednie wskazania z modelu oraz ustawienie orientacji głowicy względem powierzchni. W ten sposób każda wygenerowana powierzchnia staje się indywidualnym obiektem geometrycznym, który może posiadać dedykowane strategie układania ścieżki i parametry technologiczne. Dzięki temu użytkownik sam decyduje o właściwościach każdego fragmentu modelu, określa typ i strategie łączeń, jak również kolejność drukowania poszczególnych powierzchni.

Swoboda podejścia do kolejkowania pozwala użytkownikowi w znacznym stopniu wyeliminować struktury podparcia oraz podczas całego procesu może kontrolować sztywność modelu, a także uzyskiwać odpowiednią fakturę powierzchni. Ułożenie ścieżek na powierzchni modelu, przy dowolnej orientacji ścieżek i głowicy, pozwala wykonać przeplot na powierzchni, tworząc tym samym wzmocnienia na siły rozrywające mogące wystąpić wzdłuż łączeń ścieżek.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D