SOFTSHAPER SIMULATION

Zaawansowana symulacja kodu

Moduł pozwala przede wszystkim na bieżącą weryfikację generowanego kodu, udostępnia też możliwość wczytania zewnętrznego G-CODE i podgląd zdefiniowanych parametrów.

Moduł, w celu zapewnienia przejrzystości podczas analizy ścieżek narzędzia, udostępnia kilka trybów wyświetlania, pomiędzy którymi użytkownik może swobodnie się przełączać.

Dostępne tryby wyświetlania ścieżek narzędzia to:

  • typ ruchu – pozwala rozróżniać ścieżki względem konturów, wypełnień, podpór i innych struktur,
  • głowica – wizualizuje ścieżki narzędzia względem aktywnej głowicy drukującej,
  • chłodzenie – pozwala określić wartość chłodzenia dla różnych ścieżek narzędzia podczas użycia opcji dynamicznego chłodzenia,
  • prędkość druku – wizualizuje wartość prędkości drukowania,
  • ekstruzja – pozwala kolorować ścieżki ze względu na wielkość zadanej ekstruzji.

Zmiana trybu podglądu zachowuje ustawienia użytkownika, takie jak oglądana wysokość lub numer warstwy i ścieżki oraz zapamiętuje orientację włączonego przekroju. Zaimplementowana jest również możliwość automatycznej symulacji ruchów pozwalająca prześledzić cały proces druku. Podczas sterowania zakresem widoczności warstw, jak i poszczególnych ścieżek, program automatycznie przelicza i wyświetla bieżący czas wydruku do wskazanego przez użytkownika miejsca.

Każdy z trybów wyświetlania jest opisany odpowiednią legendą, z możliwością włączenia lub wyłączenia widoczności określonych elementów.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D