SOFTSHAPER MATERIAL BASES

Precyzyjne informacje o przetwórstwie materiałów

Moduł pozwala na dodawanie, usuwanie oraz edycję parametrów przetwórstwa materiałów. Domyślnie baza zawiera opracowane przez nas parametry przetwórstwa materiałów jak również domyślne parametry technologii druku.

Możliwość przypisania technologii druku do materiału pozwala użytkownikowi zbudować własny proces technologiczny dedykowany pod posiadane urządzenie drukujące, jak również pod dedykowany materiał, który może pochodzić od różnych dostawców.

Dodatkowym atutem wykorzystania bazy materiałowej jest zastosowanie zaawansowanego algorytmu doboru parametrów procesu drukowania bazującego na wskaźniku jakościowym. Podczas wyboru odpowiedniej wartości wskaźnika jakościowego program automatycznie, na podstawie informacji w bazie materiałowej, podpowie użytkownikowi optymalne parametry procesu druku znacząco skracając czas przygotowania technologii druku.

Moduł zawiera ponadto funkcję pozwalającą producentom filamentów dodawać własne materiały wraz z dedykowaną technologią druku tak, aby zapewnić swoim klientom najlepszą jakość druku 3D.

W celu ułatwienia pracy na warstwach w drzewie procesu technologicznego grupy zostały dodatkowo oznaczone kolorem odpowiadającym barwie grupy wizualizowanej w module grupowania.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D