SOFTSHAPER PLANNER

Skuteczne planowanie procesów produkcyjnych

Moduł zgodnie z wytycznymi Przemysłu 4.0 zbiera poprzez sieć informacje o dostępnych urządzeniach drukujących. Następnie z każdym z nich nawiązuje połączenie i pobiera informacje o statusie drukarki. Każda drukarka jest opisana unikatowym identyfikatorem i zawiera informacje o podzespołach takich jak grzany stół, grzana komora, liczba głowic i zakresy realizowanych temperatur. Umożliwia to użytkownikowi bezpośrednio zdalnie zlecić zadanie wydruku z uwzględnieniem możliwości danego urządzenia.

Dodatkowo SOFTSHAPER PLANNER pozwala w czasie rzeczywistym na monitorowanie stanu drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych i czasu planowanego zakończenia wydruku.

Zdalne zarządzanie pozwala na elastyczne planowanie produkcji w celu maksymalizacji efektywności przedsiębiorstwa.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D