SOFTSHAPER WORKFLOW

Intuicyjny proces technologiczny

Na węzłach procesu technologicznego pokazywane są kolejno wykonywane operacje i modyfikacje wykonywane przez użytkownika. Dodatkowo interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby przyspieszyć proces tworzenia technologii.

Operacje wykonywane przez użytkownika sprowadzone zostały do kilku etapów poczynając od wczytania modelu poprzez definicję technologii, podpór, do symulacji i wygenerowania G-CODU oraz raportu.

Cały proces związany z doborem urządzenia drukującego i materiału wraz z technologią został połączony w tzw. profile pozwalając tym samym znacząco przyspieszyć proces pracy użytkownika, który ma możliwość wczytania zapisanej wcześniej wiedzy KNOW-HOW przedsiębiorstwa. Możliwość zapisania projektu pozwala na gromadzenie wykonanych realizacji i powrót w ramach konieczności, a możliwość zapisania raportu pozwala dostarczyć klientowi informacji o danych technologicznych modelu i wykonanej technologii.

Możliwość zapisania projektu pozwala na gromadzenie wykonanych realizacji i powrót w ramach konieczności, a możliwość zapisania raportu pozwala dostarczyć klientowi informacji o danych technologicznych modelu i wykonanej technologii.

Zbiór tych wszystkich funkcjonalności pozwoliło opracować prosty i intuicyjny interfejs użytkownika przyjazny zarówno dla osób początkujących, jak również dla profesjonalistów przyzwyczajonych do interfejsów systemów CAD/CAM.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D