SOFTSHAPER REPAIR

Zaawansowane funkcje modyfikacji geometrii

Moduł dedykowany jest dla wszystkich użytkowników, którzy wykonują wydruki bazujące na plikach powierzchniowych.

Pliki te najczęściej generowane są podczas skanowania różnego rodzaju części, jednakże nie zwracają one szczególnej uwagi na samą poprawność generowanego modelu. W drukowaniu 3D model jest podstawową bazą, na podstawie której generowany jest G-CODE, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie, aby użytkownik posiadał narzędzie do weryfikacji i naprawy modelu.

Do podstawowych funkcjonalności SOFTSHAPER REPAIR należą:

  • naprawianie struktury modelu poprzez odtworzenie siatki trójkątów poprzez oraz analizy modelu,
  • analiza modelu pod względem przecinania się powierzchni lub krawędzi,
  • wykrywanie i automatyczne naprawianie nieciągłości powierzchni modelu,
  • wykonywanie operacji Bool'a, pozwalających na łączenie, odejmowanie i wydzielanie części wspólnych dla wskazywanych modeli,
  • separacja modeli zapisanych jako jeden model (np. eksportowane złożenia).

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D