SOFTSHAPER ASSEMBLIES

Zaawansowane modele złożeń

Moduł SOFTSHAPER ASSEMBLIES umożliwia wczytanie oraz wykonanie operacji na plikach zawierających modele złożeń. Podczas importu modelu złożenia jest zachowywana jego wewnętrzna struktura relacji poszczególnych części. Wszystkie relacje pomiędzy elementami złożenia są również zachowywane podczas wykonywania przez użytkownika operacji skalowania, translacji oraz rotacji w celu poprawnego pozycjonowania w przestrzeni roboczej urządzenia.

Moduł pozwala również na wyizolowanie oraz wydzielenie części ze złożeń jako osobne elementy, dzięki czemu uzyskujemy dużo większe możliwości nestingu części na powierzchni stołu oraz określenie części, które mają zostać wykonane w technologii przyrostowej.

Każdy element złożenia może posiadać indywidualną dedykowaną technologię nadaną przez użytkownika, co pozwala projektować wytrzymałość każdego modelu osobno w całym złożeniu.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D