Nowości SOFTSHAPER

Produktywność i efektywność w procesie druku 3D

Produktywność przedsiębiorstwa, jak również efektywność procesu drukowania mają znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. W najnowszej wersji aplikacji skupiono się nad funkcjonalnościami pozwalającymi użytkownikowi przyspieszyć proces przygotowania technologii. Należą do nich m.in.:

 • optymalizacja parametrów technologicznych na podstawie współczynnika jakości druku,
 • automatyczne pozycjonowanie modelu względem wskazanej ściany modelu,
 • wsparcie dla cofania i ponawiania wykonywanych operacji,
 • funkcja automatycznego rozmieszczenia modeli w przestrzeni roboczej - NESTING,
 • selektywny SLICE, umożliwiający wykonanie aktualizacji ścieżek głowicy na podstawie analizy zmienionych parametrów.

Zaawansowane projektowanie

Kolejnym ważnym aspektem przygotowania procesu drukowania jest możliwość kreatywnego wykorzystania funkcjonalności względem uzyskania optymalnych właściwości drukowanego modelu. Narzędziami wspomagającymi użytkownika są m.in.:

 • operacje Bool'a na geometriach wczytanych modeli,
 • narzędzia do naprawy pliku STL oraz modyfikacji jego geometrii,
 • moduł edycji geometrii modeli 3D,
 • zestaw funkcji pozwalający wydzielić z modelu złożenia pojedyncze części jako submodele,
 • automatyczny tryb generowania podpór,
 • możliwość ręcznego wstawiania obiektów podporowych wraz z modyfikacją wielkości obiektu,
 • edycja technologii poprzez grupowanie warstw i modyfikację technologii dla wskazanego obszaru,
 • możliwość ustawienia dedykowanej technologii dla części w złożeniach.

Redundacja procesu technologicznego

W przedsiębiorstwach produkcyjnych ważnym aspektem jest pewność i stabilność procesów na liniach produkcyjnych, dlatego ważnym aspektem jest możliwość zapewnienia elastyczności użytkownikowi względem posiadanego parku maszynowego. W aplikacji skupiono się by:

 • użytkownik miał wybór pomiędzy realizowaną strategią druku 3D (możliwość wygenerowania G-CODE przy użyciu strategii MODEL BY MODEL zwiększa pewność poprawności wykonania modelu poprzez oddzielną kolejność drukowania modeli rozmieszczonych w tej samej przestrzeni roboczej),
 • zaawansowany system postprocesorów umożliwiał użytkownikowi wygenerowanie tego samego projektu modelu 3D na wszystkich dostępnych w parku maszynowym urządzeniach, zapewniając tym samym redundancję samego procesu bez zważania na ewentualne przestoje, spowodowane awarią pojedynczego urządzenia.

Zaawansowana kontrola technologii

Technologia druku 3D jest nowoczesnym procesem technologicznym, pozwalającym tworzyć innowacyjne i nie spotykane do dziś modele o przestrzennej strukturze wewnętrznej znacząco wpływającej na finalne właściwości modelu, tworząc w ten sposób możliwość projektowania modeli o zaprogramowanej wytrzymałości. Pomocnymi narzędziami w procesie projektowania geometrii są:

 • drzewo projektu wspomaga proces implementacji parametrów technologicznych, jak również umożliwia szybką ich weryfikację,
 • doświadczony użytkownik ma możliwość zaprojektowania struktury wsparcia w zewnętrznym programie do modelowania oraz jego bezpośredniego przeniesienia do aplikacji, dzięki czemu ma on pełną kontrolę nad mechanizmem podporowania modelu i może tworzyć własne struktury wsparcia,
 • w celu optymalizacji kosztów produkcji, jakim w przypadku druku 3D jest czas, aplikacja do jego obliczania uwzględnia przyspieszenia oraz oblicza przewidywany czas nagrzewania elementów grzejnych,
 • zaawansowane grupowanie pozwala użytkownikowi selektywnie modyfikować strukturę wewnętrzną, uzyskując model o właściwościach nie możliwych do uzyskania w innym oprogramowaniu,
 • rzeczywisty podgląd przy edycji parametrów technologicznych,
 • symulacja wydruku z automatycznym odtwarzaniem ruchu.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D