SOFTSHAPER MACHINE INTELLIGENCE

Generowanie G-CODE na każdą drukarkę 3D

Moduł postprocesorów zaimplementowany w oprogramowaniu SOFTSHAPER w głównej mierze odpowiada za proces generowania G-CODE na podstawie wygenerowanych przez program ścieżek narzędzia.

Proces generowania opiera się o zadeklarowane parametry urządzenia drukującego. Każde z urządzeń może posiadać dedykowany format zapisu interpretowanego kodu oraz charakteryzować się obsługą specjalnych funkcji wykonawczych oraz funkcji przygotowawczo-zakończeniowych.

Moduł został wyposażony w możliwość parametryzacji wartości odpowiedzialnych za:

  • przestrzeń roboczą,
  • geometrię elementów wykonawczych wraz z uwzględnieniem offsetowania,
  • wykonawcze elementy grzewcze wraz z możliwością ustawienia limitów, takie jak: grzany stół, grzana komora oraz głowica dla każdej z głowic indywidualnie,
  • parametryzacja kodu startowego i końcowego przy użyciu predefiniowanych funkcji z możliwością edycji,
  • parametryzacja funkcji poprzez modyfikację zapisów M-CODE oraz G-CODE z możliwością zdefiniowania procedury.

Dodatkowo, dla specjalistycznych urządzeń i zaawansowanych użytkowników, został zaimplementowany mechanizm programowego opisu metod generowania G-CODE. Użytkownik, bazując na znajomości języka PYTHON, ma wpływ na proces interpretacji kodu pośredniego, dzięki czemu zyskuje pełną kontrolę nad procesem generowania G-CODE. Odpowiednio przygotowane API pozwala modyfikować zapis wywołanych funkcji, jak również pozwala aby użytkownik dopisał własne. Również implementacja języka programowania pozwala rozszerzyć zakres możliwości generatora, gdyż programista może w postprocesorze wykonywać dodatkowe przeliczenia i modyfikacje obliczonych przez program wartości.

Tak przygotowany zestaw funkcjonalności modułu postprocesorów umożliwia aplikacji SOFTSHAPER wygenerować kod na każdą dostępną na rynku drukarkę 3D, co czyni go programem uniwersalnym pod względem wykorzystywanego urządzenia do druku.

SOFTSHAPER 2022

Innowacyjne oprogramowanie CAM dla druku 3D